Fosa a la cera perduda en bronze

Lost wax casting in bronze

 

 

 

Es reparteix la cera fosa per tot l'interior del motlle de silicona.

The melted wax is spread throughout the interior of the silicone mold


 

 

La cera es retoca i es posa en un motlle de terra.

Retouching the wax and placed in a mold of earth.


 

 

Es col.loca el motlle al forn i la cera es crema ,es vessa el bronze fos dins el motlle.

The mold is placed in the oven and the wax is burned,pour the fused bronze into the mold.


 

 

Es neteja de terra refractaria i seguidament es tallen les colades i es cisella donant l'acabat final.

Sculpture is cleaned and polished bronze.


 

     
botiga-shop