L'ALUMNA

Tamany: 21 x 11 x 11 cm.  
Material: Bronze.  
Peanya: Marbre.


 
 
 
 

 

Reproduccions de la escultura L'alumna en bronze , fosa a la cera perduda.

Reproducciones de la escultura (L'alumna ) en bronce, fundición a la cera perdida.

Views of (L'alumna) bronze sculpture, lost wax casting.

Просмотров скульптуры (L'alumna) в бронзе, Литье по выплавляемым моделям.

Reproductions de la sculpture (L'alumna) en bronze, fonte à cire perdue